Referenties 

 

 

Het Residentie Orkest

"Anouk is al jarenlang advocaat van het Residentie Orkest.  Ik heb Anouk vooral leren kennen tijdens een grote reorganisatie in 2013/2014, toen het orkest van de overheid moest inkrimpen met ruim 30%. Anouk heeft de reorganisatie juridisch begeleid. Zowel het UWV traject met (deeltijd)ontslag van 92 musici als de onderhandelingen met vakbonden over een sociaal plan en de onderhandelingen met de Gemeente Den Haag en het Ministerie van OCW over de financiering van het sociaal plan. Uiteindelijk is ruim €5,8 miljoen van de overheden ontvangen voor de reorganisatie.

Een aantal eigenschappen die in het oog springen: Anouk is een denker en een doener.  Ze is erg praktisch en komt niet aan met eindeloze interessante juridische opties maar doet concrete aanbevelingen die gegeven de situatie het best bij de organisatie passen.  Ze is snel, organiseert haar werk goed en geeft altijd aan wanneer je een antwoord krijgt. 

Mede door haar aanbevelingen en strategisch inzicht is onze reorganisatie met weinig problemen verlopen. Ze communiceert naar iedereen helder en heeft er geen probleem mee om voor een volle zaal vol ongeruste mensen het juridische verhaal te vertellen.  Dat maakt werken met Anouk erg plezierig."

- Job Kok, zakelijk directeur Residentie Orkest

Vincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorg

"Ik kijk op mijn samenwerking met Anouk met goede herinneringen terug. Professioneel, met oog voor het beste resultaat dat haalbaar is in de context. Zij handelt vanuit een open houding, kundig en met een goed gevoel voor verhoudingen. Zij weet uit het proces het maximale te halen en neemt haar verantwoordelijkheid in deze. Daarbij schuwt zij de confrontatie (waar deze ondersteunend of helpend kan zijn) niet. Het bereikte onderhandelingsresultaat - met als vernieuwing de invoering van een mobiliteitscontract waarmee het traject ‘ van werk naar werk’  uit het sociaal plan op individueel niveau verder is geconcretiseerd - biedt in de gehele uitvoering van de begeleiding van werk naar werk duidelijkheid voor alle betrokken partijen. Met als resultaat veel minder onzekerheden bij de betrokken medewerkers over wat ze overkomt, hoe het proces eruit ziet, wat van hen wordt verwacht en welke rechten en plichten zij hebben. Resultaten voor de organisatie zijn kortere doorlooptijden, goede invulling van het werkgeverschap door het bieden van begeleiding op maat, en lagere afvloeiingskosten. De ingezette koers is daarmee geheel en al in lijn met het nieuwe Ontslagrecht."  

- Annemie Rours-Teunissen, Programmaregisseur Vincent van Gogh

 

Kenniscentrum Recreatie

"Het Kenniscentrum Recreatie is een landelijk kenniscentrum voor recreatieonderzoek en –advies. De juridische entiteit is een Stichting. Begin 2011 heeft het Kenniscentrum vernomen dat de structurele subsidie van het ministerie van EL&I op korte termijn zou aflopen. Directie en Raad van Toezicht hebben daartoe helaas moeten besluiten om over te gaan tot het opheffen van de organisatie. 

Mevrouw Talitsch heeft in deze periode zeer intensief zowel de directeur als de Raad van Toezicht geïnformeerd over de juridische mogelijkheden aangaande zowel arbeidsrechtelijke als organisatie aangelegenheden. Zij heeft in de voorbereidende fase tot aan de besluitvorming aangaande de liquidatie (maart – juni 2011) strategische adviezen gegeven over voortzetting (reorganisatie) en uiteindelijk opheffing van de organisatie. Eveneens heeft zij gedurende het liquidatieproces (juni 2011 – juni 2012) directie en Raad van Toezicht geadviseerd over het gehele proces alsmede verschillende onderdelen daarvan. Het ging hier zowel om de onderhandelingen en afspraken met het ministerie, het opstellen en onderhandelen over een Sociaal Plan en collectieve en individuele ontslagprocedure(s) en andere juridische zaken. Tevens speelt zij een belangrijke adviserende rol ten aanzien van het overdragen van de ‘legacy’ naar andere organisaties.

De samenwerking tussen mevrouw Talitsch, mijzelf en de overige betrokkenen bij de liquidatie van het Kenniscentrum Recreatie ervaar ik als zeer positief en prettig. Mevrouw Talitsch heeft op professionele, zakelijke en persoonlijke wijze een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan het goede verloop van de liquidatie van het Kenniscentrum Recreatie. Ik beveel haar van harte aan!"

- Deidre Jakobs-Coolen, Directeur/vereffenaar Kenniscentrum Recreatie

 

Commercieel directeur

"Anouk Talitsch heeft mij bijgestaan in de procedure van een vaststellingsovereenkomst met mijn werkgever.

Op een zeer menselijke manier pragmatisch: zo wil ik Anouk omschrijven. Ze heeft de juiste oprechte betrokkenheid bij je als mens. Belangrijk in een traject waarbij je juridische bijstand nodig hebt. En ze weet ook feilloos te schakelen op het juiste moment en de onderhandelingsruimte op te zoeken. 

Wat daarnaast in het oog springt, zeker in deze tijd: bereikbaarheid. Zowel via de e-mail als telefonisch: je hoeft nooit lang te wachten voordat Anouk contact opneemt.

Kortom: erg prettig en menselijk zaken doen."

-Allard van Schoneveld