Legal business partner  

ANOUK TALITSCH advocatuur & mediation is legal business partner bij veranderingsprocessen. Denk bijvoorbeeld aan: 

Een reorganisatie, veroorzaakt door bijvoorbeeld wetswijzigingen of subsidievermindering, de gewijzigde economische situatie of nieuwe manieren van werken

Advies over de inhoud van een sociaal plan, de opstelling ervan en optreden als (mede)onderhandelaar

Een wijziging in de vennootschappelijke structuur van het bedrijf

Het begeleiden van een fusietraject, harmoniseren van arbeidsvoorwaarden

De inrichting van interne bedrijfsprocessen naar aanleiding van de invoering Wet Werk en Zekerheid en advies over Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren

Advies en begeleiding bij vraagstukken op het gebied van de medezeggenschap in het bedrijf, ondernemingsraad en cliëntenraad

Conflictbeheersing en mediation binnen bestuursteams en/of raden van toezicht / commissarissen

Juridische begeleiding bij het ontslag van individuele medewerkers

Advies over privacy-wetgeving

Vormgeving van beloningsstructuren volgens de Wet Normering Topinkomens 

Netwerkorganisatie 

ANOUK TALITSCH advocatuur & mediation werkt samen met notarissen, fiscalisten, financieel adviseurs, verandermanagers en HR Professionals.