Mediation

Mediation

Mediation is een aanpak waardoor conflicten kunnen worden opgelost door de betrokkenen zelf, begeleid door een onafhankelijke derde. Een mediator is een neutrale bemiddelingsdeskundige, die de deelnemers begeleidt bij het zoeken naar een oplossing van hun geschil. Niet alleen de juridische aspecten spelen een rol, maar vooral ook de persoonlijke en emotionele belangen van de deelnemers.

Tijdens een mediation krijgen de deelnemers de mogelijkheid om hun persoonlijke kijk op de zaak te vertellen. Doordat de deelnemers de bereidheid hebben uitgesproken naar elkaars zienswijze te luisteren, kan er een gesprek over de essentie van het conflict ontstaan. Anouk Talitsch inventariseert de visies en begeleidt de onderhandelingen over mogelijke oplossingen. Een mediation-traject is vertrouwelijk. Daar tekenen de betrokkenen van tevoren voor. 

Mediator

Anouk Talitsch begeleidt mediations bij ondernemingsrechtelijke en arbeidsrechtelijke vraagstukken. Zij is opgeleid als gespecialiseerd mediator in arbeidszaken.

'Mediator-advocate'

In haar advisering als advocaat van een van de betrokken partijen, heeft Anouk oog voor situaties waarin mediation kan bijdragen aan het oplossen van een geschil. Zij begeleidt haar cliënten bij het maken van de keuze om een mediation-traject te starten en adviseert hen bij de voorbereiding van het traject of als deelnemer aan het gesprek.