Advocatuur 

ANOUK TALITSCH advocatuur en mediation begeleidt bij veranderingsprocessen met advies over ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Het kantoor is gespecialiseerd in reorganisaties en herstructureringen en begeleidt als ‘legal business partner’ het gehele proces. 

De werkwijze bestaat uit drie fasen: meedenken, uitvoeren en handhaven. 

Fase 1: Meedenken 

In de voorbereiding kunnen de juridische en praktische aspecten van een reorganisatie worden meegenomen in de strategische planning. Wij reiken de onderdelen van de plannen aan.

De start is in de bestuurskamer. Hoe ziet de nieuwe organisatie er uit. Met welke termijnen moet u rekening houden, uit wet en/of cao. Wij assisteren bij het maken van de strategische planning.

Wij adviseren over de inhoud van een sociaal plan, schrijven het en treden op als (mede)onderhandelaar.

Bij presentatie van de plannen bij de raad van toezicht / commissarissen of externe 'stakeholders' die betrokken zijn bij het proces, zijn wij de juridisch adviseur bij de besprekingen en de voorbereidingen. 

Bij raadpleging van de ondernemingsraad, richten wij in samenspraak het adviestraject in.

Fase 2: Uitvoeren 

Wij leiden de uitvoering van de reorganisatieplannen.

Wij maken een uitvoeringsplanning, waarbij zoveel mogelijk taken in de organisatie zelf worden belegd. Samen met de eigen mensen van de organisatie vormen wij een team; zo blijft de interne betrokkenheid groot.

Onderdelen van de uitvoering zijn bijvoorbeeld:

  • Planning: wij geven concreet aan wanneer welke informatie nodig is. 
  • Een financiële onderbouwing: wij werken samen met uw financiële afdeling aan de vereiste documenten.
  • Plaatsing van de medewerkers: wij zorgen samen met de afdeling HRM dat duidelijk wordt welke medewerkers in aanmerking komen voor baanbehoud, een andere functie of boventalligheid. Wij richten de procedures in voor mobiliteit van de medewerkers. 
  • Ontslagprocedure: samen met de HRM afdeling voeren wij de ontslagprocedures uit.
  • Expertise: Wij coördineren de inzet van externe betrokkenen, zoals bijvoorbeeld een notaris, een accountant, een fiscaal jurist.

Fase 3: Handhaven

Advocaat in gerechtelijke procedures bij oppositie tegen de uitvoering van de plannen.

Werknemers of andere stakeholders kunnen verweer voeren. Wij zijn uw advocaat in de procedure en zorgen dat de beantwoording van vragen in overeenstemming is met de overwegingen en plannen.